Πώς μπορώ να προσθέσω ή να δω την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες (Skills) μου;

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, από το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Εκπαίδευση & δεξιότητες“. 

Για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στην εκπαίδευση σας, κάντε κλικ στο κουμπί “+” δίπλα από το κείμενο “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”.

Για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στις δεξιότητές σας, απλώς εισάγετε την δεξιότητά σας στο πεδίο κάτω από την κατηγορία “ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” και κάντε κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us