Πώς μπορώ να δω τα προσωπικά μου στοιχεία;

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, από το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Προσωπικά στοιχεία“. 

Για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία κάντε κλικ στο κουμπί δίπλα από το κείμενο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us