Πώς μπορώ να προσθέσω ή να δω την Εργασιακή μου Εμπειρία;

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, από το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Εργασιακή εμπειρία“. 

Για να προσθέσετε μια νέα εργασιακή εμπειρία, κάντε κλικ στο κουμπί δίπλα από το κείμενο “ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ”.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us