Πώς μπορώ να δω το/τα βιογραφικό/ά (CVs) μου;

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, από το μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Βιογραφικά“. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us