Πώς κάνω αναζήτηση για νέες αγγελίες εργασίας;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αναζητήσει κάποιος αγγελίες:

  1. Μέσω της αναζήτησης από το μενού στα αριστερά:Μέσω της αναζήτησης από την αρχική σελίδα:

  1. Μέσω της αναζήτησης στο search bar:

Σε αυτήν την περίπτωση ουσιαστικά γίνεται ανακατεύθυνση στην σελίδα αναζήτησης με τον όρο που γράψαμε.Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούμε να κάνουμε χρήση των φίλτρων:
Μέσω των φίλτρων μπορούμε να ορίσουμε τα παρακάτω:

  • Τον τομέα στον οποίο ανήκει μία εταιρεία
  • Την τοποθεσία στην οποία ανήκει μία εταιρεία
  • Και τέλος την εταιρεία την ίδια ή περισσότερες
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us