Πώς μπορώ να αποθηκεύσω μία αγγελία εργασίας;

Για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε μία αγγελία, πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο kariera.gr και να έχετε συνδεθεί σε αυτόν.

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας μπορείτε να αποθηκεύσετε μία αγγελία με τους δύο παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των αποτελεσμάτων αναζήτησης:

Παρατήρηση:

Μέσω του ίδιου συνδέσμου μπορεί κάποιος να αποχαρακτηρίσει μία αγγελία ως “Αποθηκευμένη”.

2. Μέσω της σελίδας στην οποία προβάλλονται οι λεπτομέρειες της αγγελίας:

Παρατήρηση:

Μέσω του ίδιου συνδέσμου μπορεί κάποιος να αποχαρακτηρίσει μία αγγελία ως “Αποθηκευμένη”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us