Πώς μπορώ να ακολουθήσω έναν Εργοδότη που με ενδιαφέρει;

Για να μπορέσετε να ακολουθήσετε μία εταιρία, πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο kariera.gr και να έχετε συνδεθεί σε αυτόν.

Εφόσον έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας, μπορείτε να ακολουθήσετε μία εταιρία μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us