Πώς μπορώ να κάνω αίτηση σε μία δημοσιευμένη αγγελία θέσης εργασίας;

Εφόσον έχετε ανοίξει τη σελίδα της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει (είτε μέσω της Αναζήτησης είτε μέσω της Αρχικής σελίδας) μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:Για να κάνετε αίτηση σε μία αγγελία πρέπει πρώτα να έχετε λογαριασμό στοkariera.gr. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε εύκολα και  γρήγορα να κάνετε αίτηση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας, χωρίς να ζητούνται τα στοιχεία σας κάθε φορά.

Εφόσον έχετε δημιουργήσει επιτυχώς ένα λογαριασμό, θα δείτε την παρακάτω οθόνη όπου πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν πληροφορίες που λείπουν από το λογαριασμό σας, και στη συνέχεια χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο “Κάνε αίτηση”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us