Μπορώ να επεξεργαστώ το Branded προφίλ μου αφού το δημιουργήσω;

Ναι, μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενου του αποθηκευμένου Branded εταιρικού προφίλ σας ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή

Αφού τροποποιήσετε το περιεχόμενο στη σελίδα Επεξεργασία Εταιρικού Προφίλ πατάτε το κουμπί  “Επόμενο” και οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us