Πώς μπορώ να δημιουργήσω το Branded εταιρικό προφίλ της εταιρίας μου;

Επιλέγοντας Ξεκίνα τώρα από την καρτέλα με το εταιρικό προφίλ θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του εταιρικού σας προφίλ.Επιλέγοντας το κουμπί “Ας ξεκινήσουμε” θα μεταφερθείτε στη σελίδα δημιουργίας του Branded εταιρικού σας προφίλ.

Στο πεδίο Παρουσίαση εταιρίας μπορείτε να προσθέσετε την περιγραφή της εταιρίας σας μορφοποιώντας το κείμενο με τις αντίστοιχες επιλογές από το πάνελ καθώς και να την εμπλουτίσετε με εικόνες και embedded video.Μπορείτε να προσθέσετε εικόνα εξωφύλλου, με έξτρα εικονική χρέωση, και να κάνετε το Branded προφίλ σας ελκυστικότερο στους υποψήφιους.Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε έξτρα περιεχόμενο και να ενισχύσετε την εικόνα σας προσθέτοντας εταιρικές καρτέλες κλικάροντας στο αντίστοιχο κουμπί.Σε κάθε καρτέλα μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομά της και να συμπληρώσετε το αντίστοιχο κείμενο με τη δυνατότητα μορφοποίησης και εμπλουτισμού του περιεχομένου με εικόνες και embedded video χρησιμοποιώντας τις επιλογές του πάνελ.

Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση του περιεχομένου πατάτε το κουμπί “Επόμενο” και οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us