Πώς δημοσιεύω μία αγγελία;

Αφού δημιουργήσετε το προσχέδιο της αγγελίας για να προχωρήσετε στη δημοσίευση ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:


  • Επιστρέφετε στη φόρμα της αγγελίας επιλέγοντας από το μενού ενεργειών “Επεξεργασία” είτε κλικάρετε επάνω στον τίτλο.

  • Στο 4ο βήμα της διαδικασίας δημιουργίας αγγελίας,  στην περιοχή του τρόπου πληρωμής κλικάρετε το κουμπί “Πληρωμή και δημοσίευση” ή “Πληρωμή τώρα, δημοσίευση αργότερα”.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us