Μπορώ να δω πώς θα εμφανίζεται η αγγελία στους υποψήφιους προτού τη δημοσιεύσω;

Ναι, μπορείτε κάθε στιγμή να δείτε πως θα εμφανίζεται το προσχέδιό σας στους υποψήφιους επιλέγοντας “Προβολή” από το μενού ενεργειών της αγγελίας.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us