Μπορώ να αποθηκεύσω το προσχέδιο της αγγελίας μου χωρίς να έχω συμπληρώσει όλα τα πεδία και να το ολοκληρώσω αργότερα;

Ναι, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εργασία σας σε ένα προσχέδιο χωρίς να έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία αρκεί να έχετε καταχωρήσει τον τίτλο της θέσης έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η εύρεση της.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us