Πώς μπορώ να δημιουργήσω το προσχέδιο της αγγελίας μου;

Στην αρχική σελίδα επιλέγετε “Δημιούργησε νέα θέση”. Στη φόρμα της αγγελίας προσθέτετε τον τίτλο, το επίπεδο και τον τύπο απασχόλησης της θέσης. Στο πεδίο περιγραφή θέσης προσθέτετε το κείμενο της αγγελίας το οποίο μπορείτε να μορφοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες επιλογές από το πάνελ.

Ακολουθεί το πεδίο σύντομης περιγραφής με το κείμενο που θα καταχωρήσετε, μέχρι 150 χαρακτήρες, να εμφανίζεται στο χρονολόγιο (Timeline) της αρχικής σελίδας του νέου kariera.gr. 

 Εάν επιθυμείτε να ανακατευθύνετε τους υποψήφιους σε ιστοσελίδα εκτός kariera.gr ώστε να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενεργοποιείτε το διακόπτη στα δεξιά του πεδίου υποβολής αίτησης εκτός kariera.gr και συμπληρώνετε το αντίστοιχο URL στο 2ο βήμα της διαδικασίας..

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνα εξωφύλλου, με έξτρα εικονική χρέωση, και να κάνετε την αγγελία σας ελκυστικότερη στους υποψήφιους.Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας αφαίρεσης σχετικών αγγελιών άλλων εταιριών με τον διακόπτη στα δεξιά του πεδίου. Έτσι, με έξτρα εικονική χρέωση, μετά το τέλος της περιγραφής της αγγελίας στην περιοχή των σχετικών αγγελιών θα εμφανίζονται αποκλειστικά αγγελίες της εταιρίας σας.

 Τέλος, μπορείτε να καταχωρήσετε το εύρος των αποδοχών στα αντίστοιχα πεδία. Οι πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές δεν εμφανίζονται στους υποψήφιους.

Πατώντας το κουμπί “Επόμενο” ή “Πίσω” γίνεται αυτόματη αποθήκευση της αγγελίας.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us