Πώς λειτουργεί η Δημιουργία & δημοσίευση μίας αγγελίας θέσης εργασίας;

Τα 4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας Employer φαίνονται εδώ συνοπτικά: 

Πιο αναλυτικά:

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο "+" στην επιλογή "Αγγελίες": 

  • Κάντε κλικ στο «+» στην επιλογή "Αγγελίες" από το αριστερό μενού:


Βήμα 2: Τίτλος της νέας θέσης εργασίας

  • Δώστε τον τίτλος της θέσης εργασίας στο 1ο παράθυρο που ανοίγει & πατήστε "Δημιουργία" εάν θέλετε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα:


Βήμα 3: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
  • Κάντε κλικ στο «Δημιουργία θέσης εργασίας» και πληκτρολογήστε το όνομα της θέσης εργασίας. 
  • Επιλέξτε τα στοιχεία της εργασίας, προσθέστε την περιγραφή της εργασίας σας και κάντε κλικ στο επόμενο.

Βήμα 4: ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  • Ενεργοποίηση προαιρετικών επιλογών για μία νέα θέση εργασίας. 
  • Ανώνυμη θέση εργασίας, αναγνωριστικό ID της θέσης εργασίας, προτιμήσεις ειδοποίησης σχετικά με νέους αιτούντες και πολλά άλλα.

Βήμα 5: BRANDING ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Μπορείτε να προσθέσετε μια Εικόνα Εξωφύλλου για τη θέση εργασίας σας ή/και να αφαιρέσετε παρόμοιες θέσεις εργασίας. 
  • Το λογότυπό σας στις θέσεις εργασίας, θα εμφανίζεται αυτόματα με βάση τις ρυθμίσεις του εταιρικού προφίλ σας.

Βήμα 6: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
  • Θα εμφανιστεί μια επισκόπηση της εργασίας σας. 
  • Κάντε κλικ στο "Πληρωμή και Δημοσίευση", συμπληρώστε τα στοιχεία χρέωσης και εταιρείας και είναι έτοιμο.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us