Ποια είναι τα είδη αγγελιών Θέσης Εργασίας που μπορώ να δημιουργήσω και ποιο το κόστος καθενός;

Οι προσφερόμενες αγγελίες Θέσεων Εργασίας ώστε να διαφημίστε τη δουλειά σας σε χιλιάδες κατάλληλους υποψηφίους με λίγα μόνο κλικ χωρίζονται σε 3 είδη:

  1. Απλή θέση εργασίας
    1. Περιγραφή Θέσης Εργασίας, Διαχείριση Applicants
  2. Branded θέση εργασίας
    1. Περιγραφή Θέσης Eργασίας, Διαχείριση Applicants, Φωτογραφία εξωφύλλου στην Θέσης Eργασίας
  3. Premium θέση εργασίας
    1. Περιγραφή Θέσης Eργασίας, Διαχείριση Applicants, Φωτογραφία εξωφύλλου στην Θέσης Eργασίας, Απόκρυψη ανταγωνιστικών Θέσεων Εργασίας

Το κόστος της Απλής θέσης εργασίας και ενδεικτικών πακέτων αν αγοράσετε 1 ή 5 ή 10 Αγγελίες Εργασίας αποτυπώνεται παρακάτω:

Αλλά υπάρχουν και πιο premium επιλογές όπως αποτυπώνονται παρακάτω

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us