Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Customer Support του kariera.gr;

Υπάρχουν οι εξής τρόποι:

  1. Μέσω email στο customercare@kariera.gr
  2. Μέσω τηλεφώνου στα (+30) 210 8115318
  3. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας https://www.kariera.gr/employer/contact
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us